Cautare

Terms and Conditions

Articolul 1 – Scopul
Termenii si conditiile generale de vanzare ( in cele ce urmeaza TCGV ) se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre Jola Engineering LLC, prin intermediul magazinului virtual www.jolashop.ro, catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.
Astfel, urmatorii termeni vor insemna:
Cumparator - persoana, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda.
Vanzator - societatea comerciala Jola Engineering LLC, avand sediul social in Bucuresti, Strada Strabuna Numarul 48, Sector 1, Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J40/14687/2008, CIF RO24394948.
Bunuri si Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului.
Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.
Contract - o Comanda confirmata de catre Vanzator.
Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
Specificatii - toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in Comanda.
Articolul 2 - Documente Contractuale
Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-urile anterior mentionate, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile. Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:
1) Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice.
2) Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul).
3) TCGV.
Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii.
Acceptare comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia.
Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.
Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator.
Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail).
Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia.
Articolul 3 - Extinderea obligatiilor vanzatorului
a. Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Bunurile si Serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului;
b. Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat;
c. Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la sectiunea "Contact Us". Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.
Articolul 4 - Cesionarea si subcontractarea
Vanzatorul poate cesiona si/sau sucontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.
Articolul 5 - Dreptul de proprietate intelectuala
Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator.
De asemenea, numele site-urilor precum si insemnele grafice, sunt marci inregistrate in proprietatea Jola Engineering LLC si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.
Articolul 6 - Confidentialitate si publicitate
Toate planurile, documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, incluzand fara a limita comanda, vor ramane in proprietatea Vanzatorului.
Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris la Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste.
Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.
Articolul 7 - Confidentialitate si publicitate
In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii. Cumparatorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vanzator, cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea vanzatorului a executarii Contractului in conformitate cu termenele stabilite.
In cazul in care Cumparatorul intarzie din vina sa plata marfurilor in termenul prevazut in factura emisa de Vanzator, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata.
In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 3 zile lucratoare.
Termenul de finalizare, daca nu este modificat de Vanzator prin anuntarea Cumparatorului, este de 1-30 de zile de la plasarea comenzii.
Articolul 8 - Facturare si plati
Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.
Articolul 9 - Riscuri si responsabilitati
a. Livrare
Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile in sistem de curierat door-to-door catre Cumparator.
b. Transport - Ambalare
In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului.
Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.
Articolul 10 - Acceptare
Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda.
In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile in termen maxim egal cu termenul de executie al Comenzii, fara a imputa Cumparatorului eventuale costuri legate de aceste operatiuni.
De asemenea, Vanzatorul va respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, ceea ce confera Cumparatorului (numai in conditiile actului normativ mentionat) dreptul ca in termen de 10 zile sa denunte unilateral Contractul, urmand sa primeasca in termen de 30 de zile de la denuntarea unilaterala in scris (document semnat de Cumparator si transmis electronic sau prin posta cu confirmare de primire) pretul Contractului, conditionat de returnarea Bunurilor si Serviciilor.
Vanzatorul are dreptul ca atunci cand considera ca actiunile Cumparatorului au fost cu rea intentie sa solicite daune interese catre Cumparator, in conditiile legislatiei.
Articolul 10 - Transferul proprietatii
Toate produsele comercializate de catre site-ul www.jolashop.ro beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Produsele sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte.
In cazul produselor vandute si livrate de Jola Engineering LLC, certificatele de garantie fie sunt emise direct de producator, in cazul in care acesta are o retea de service nationala, fie sunt emise de catre Jola Engineering LLC.
Articolul 11 - Riscuri si responsabilitati
Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferate la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, aceste nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora. Vanzatorul nu poate fi facut responsabil de continutul coletelor expediate decat daca exista in document incheiat de catre Cumparator si reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.
Articolul 12 - Raspundere
Vanzatorul va respecta toate legile, reglementarile si ordonantele aplicabile la realizarile sale contractuale, inclusiv fara limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Bunurilor si Serviciilor si aplicabile la sanatate, securitate, mediu.
Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.
Promotiile sunt valabile in limita stocului disponibil.
Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.
Articolul 13 - Terminare - Incalcare
Daca vanzatorul nu executa obligatiile sale, inclusiv in perioada de garantie, Cumparatorul va notifica Vanzatorul asupra acestei neindepliniri. Un plan de actiune va fi validat intre Parti in termen de 3 zile de la notificare.
Cumparatorul poate sa anuleze o Comanda prin e-mail, inainte ca aceasta sa fi fost livrata. In caz contrar, comanda va face obiectul returnarii bunurilor, mentionat pe site-urile Vanzatorului.
Articolul 14 - Forta majora
Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.
Articolul 15 - Legea aplicabila, jurisdictia
Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
Articolul 16 - Prevederi diverse
Daca una sau mai multe prevederi ale prezentelor TCGV sunt in conflict cu oricare cerinta legal aplicabila, numite prevederi nu vor fi aplicate si Partile de vor stradui impreuna sa convina asupra unor noi prevederi care sa respecte spiritul prevederilor initiale.
Partile in contract vor fi considerate cantractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.


Plasare Comanda

Comanda Online
Pentru a lansa o comanda prin intermediul magazinului online puteti sa va inregistraticu o adresa de mail valida sau puteti sa ne furnizati doar informatiile strict necesare finalizarii comenzii.
Alegeti produsul dorit si apoi faceti click pe simbolul "adauga in cos". Produsul va ajunge in cosul de cumparaturi.
pentru vizualizarea produselor alese faceti click pe " cosul de cumparaturi ".
Pentru a trimite comanda faceti click pe butonul " plasare comanda ". 
Daca v-ati inregistrat aveti posibilitatea sa vizualizati istoricul comenzilor efectuate in sectiunea istoric comenzi, alte informatii detaliate pot fi gasite accesand " contul meu "
Comanda fara Operator
Daca toate produsele din cosul de cumparaturi sunt in stocul magazinului (Stoc suficient sau Stoc limitat) se poate lansa Comanda fara operator. La trimiterea comenzii, toate produsele vor fi automat rezervate din stoc, iar comanda va fi pregatita pentru livrare.
Produsele sunt rezervate din stoc pentru 1 zi lucratoare.
Rezervarea se poate prelungi la cerere cu maximum 1 zi lucratoare.
Livrarea din Showroom
Daca a fost aleasa ca metoda de livrare, nu mai este necesara interventia unui operator, comanda poate fi ridicata oricand. 
Daca doriti achitarea prin ordin de plata va fi necesar sa solicitati emiterea unei facturi proforme.
Livrarea prin Curier Rapid
In acest caz va fi necesara interventia unui operator pentru a face programarile pentru livrare.
In cazul in care comanda nu se achita ramburs, va fi necesara achitarea contravalorii comenzii inainte de livrare.
Incercam pe cat posibil sa actualizam zilnic toate preturile.
Preturile din comenzi sunt valabile 1 zi din momentul confirmarii acestora.
Pentru produsele cu disponibilitatea " Indisponibil momentan ", Jola Engineering LLC nu poate garanta pretul.
Disponibilitatea se poate modifica oricand pe parcursul procesarii comenzii.
Discount-urile, reducerile si promotiile sunt valabile in limita stocului disponibil.
Discount-urile, reducerile si promotiile nu sunt cumulative.
Se pastreaza intotdeauna reducerea cu valoarea cea mai mare.
Jola Engineering LLC negociaza cu furnizorii cele mai bune preturi si le ofera clientilor si partenerilor.
Exceptand programele speciale de marketing care ofera clientilor si partenerilor loiali accesul la discount-uri competitive, nu se pot oferi alte reduceri de pret.
Pentru achizitionarea unor produse sau servicii se poate solicita achitarea unui avans de cel putin 30% din valoarea totala a comenzii.
Asamblarea sistemelor presupune achitarea unui avans de minim 30% din valoarea acestuia.
Avansul se achita exclusiv dupa confirmarea primita de la consultantul Jola Engineering, LLC privind compatibilitatea si disponibilitatea componentelor.
Avansul se poate achita prin transfer bancar / depunere in cont.
Produsele comercializate prin intermediul Jola Engineering LLC sunt noi, in ambalajul original al producatorului si in momentul livrarii sunt insotite de factura fiscala.
Conform O.G. Nr.25/2008 va aducem la cunostinta faptul ca ecotaxa stabilita pentru pungile de tip sacosa - banana, cu maner aplicat sau maieu din materiale care nu sunt biodegradabile este de 0.2 ron / bucata si va fi suportata de consumatorul final.
Jola Engineering LLC isi rezerva dreptul de a refuza colaborarea cu clientii ce manifesta comportament si limbaj neadecvat ( agresiv, licentios etc.) sau au in istoricul comenzilor livrari refuzate.
Va rugam solicitati consultantului de vanzari verificarea compatibilitatii produselor comandate.
Consultantii de vanzari Jola Engineering LLC pot face verificari asupra compatibilitatii componentelor comandate numai in masura in care acestea le sunt cunoscute.
Compatibilitatile pot fi verificate consultand specificatiile producatorului.
Orice reclamatii ulterioare achizitionarii produselor de la sediul Jola Engineering LLC si desigilarii acestora nu vor fi luate in considerare.


Livrare Comanda

Curier Rapid
Produsele comandate se livreaza in toata tara, utilizand modalitatea si termenul de livrare alese de dvs. la efectuarea comenzii.
Produsele se afla in ambalajul original, sigilat, al producatorului si sunt asigurate pe tot parcursul transportului, pana la livrare.
Comenzile cu valoarea totala mai mare de 200.00 RON ( tva inclus ) beneficiaza de livrare gratuita in reteaua companiei de curierat rapid
Comenzile cu valoarea totala mai mica de 200.00 RON ( tva inclus ) si care au mod de livrare curier rapid se va aplica un cost de transport in valoare de 20 ron ( tva inclus )
Serviciul de livrare este disponibil in toata aria de acoperire a companiei de curierat rapid. 
Ridicarea produselor din showroom
Puteti ridica personal comenzile / produsele comndate  de la adresa: Calea Floreasca , nr 76, bucuresti, romania, 014463
Pentru aceasta modalitate va rugam sa asteptati confirmarea telefonica sau e-mail a existentei produselor in stoc.
Modalitati Plata
Ramburs ( numerar la curier )
Aceasta modalitate de plata permite achitarea comenzii in momentul livrarii.
Achitarea numerar la primirea produselor implica un serviciu suplimentar efectuat de firma de curierat.
Acest serviciu are o taxa financiara de 20 ron T.V.A. inclus in aria de acoperire.
Rambursul este taxa financiara perceputa de curier pentru efectuarea acestui serviciu.
Eliberarea chitantei se face de catre firma de curierat.
Pentru persoanele juridice limita de plata este de 5.000 ron pe zi.
Pentru persoanele fizice limita de plata este de 10.000 ron pe zi.
Transfer Bancar
La inregistratrea comenzii aveti posibilitatea sa alegeti plata prin banca.
Plata se face in baza facturii proforma emise de catre Jola Engineering LLC , dupa confirmarea disponibilitatii produselor.
In cazul in care nu aveti cont bancar, puteti efectua depunere in contul Jola Engineering LLC. 
Pe langa conturile disponibile in bancile comerciale, Jola Engineering LLC va pune la dispozitie si un cont DGFP Bucuresti ( Trezorerie )
Plata in acest cont este rezervata exclusiv entitatilor juridice cu capital de stat.
Factura proforma este valabila 2 zile de la emitere, iar livrarea produselor se efectueaza dupa intrarea in contul Jola Engineering, LLC a sumei aferente.
Pentru ca plata sa poata fi asociata comenzii dumneavoastra, trebuie ca pe ordinul de plata sa fie mentionat numarul facturii proforma.
Plata prin transfer bancar efectuata in numele persoanei juridice pentru care se emite factura fiscala trebuie facuta doar din contul respectivei persoane juridice.
Depunere in Cont
Plata se face in baza facturii proforma emise de catre Jola Engineering LLC , dupa confirmarea disponibilitatii produselor.
Plata se face prin depunere in unul din conturile Jola Engineering LLC prezente pe factura proforma direct la sediul unei banci comerciale.
Factura proforma este valabila 2 zile de la emitere, iar livrarea produselor se efectueaza dupa intrarea in contul Jola Engineering LLC a sumei aferente.
Pentru ca plata sa poata fi asociata comenzii dumneavoastra, trebuie ca pe dispozitia de plata sa fie mentionat numarul facturii proforma.
Plata prin depunere in cont efectuata in numele persoanei juridice pentru care se emite factura fiscala trebuie facuta sub conditia mentionarii pe ordinul de plata a entitatii juridice platitoare, nu a persoanei fizice care efectueaza depunerea.
Retur de Produse
Puteti solicita returul de produse in urmatoarele cazuri :
Puteti solicita returnarea acestuia pentru inlocuire sau rambursarea integrala a contravalorii ( in cazul in care produsul nu mai este disponibil ).
Produs nefunctional in primele 48 ore ( 2 zile lucratoare ) de la receptie. In cazul in care produsul achizitionat a fost livrat nefunctional sau prezinta vicii de fabricatie, acesta va fi inlocuit cu un produs functional, in urma notificarii scrise sau prin prezentarea la sediu in termen de 48 de ore de la primirea produsului.
Pentru produsele ale caror colete prezinta deteriorari vizibile la primirea prin curier, va recomandam sa refuzati receptia lor. 
Pentru dovezi, coletul poate fi fotografiat si se poate intocmi un proces verbal impreuna cu reprezentantul firmei de curierat in care sa fie mentionata starea coletului din momentul livrarii. 
Riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor va este transferat integral in momentul in care intrati in posesia fizica a produsului. Orice reclamatie ulterioara nu va fi luata in considerare.
In cazul in care se utilizeaza un transportator insarcinat de catre consumator, riscul este transferat in momentul livrarii produselor catre transportator.
In cazul in care s-a livrat alt produs decat cel comandat costurile de retur pentru situatiile prezentate mai sus ( nu si in cazul renuntarii la cumparare ) cad in sarcina magazinului nostru.
Solicitarile de retur se notifica pe site-ul nostru sau prin prezentarea la sediul nostru cu produsul respectiv in termen de 48 de ore de la primirea produsului si recomandam expedierea prin curier.
In toate cazurile de mai sus, cu exceptia celui referitor la defectele in perioada de garantie, produsele trebuie returnate in starea in care au fost primite, in ambalajul original si insotite de toate accesoriile si documentele originale. Deteriorarea produselor sau punerea intr-o stare ce face imposibila revanzarea lor duce la refuzarea returului.
Orice modificare a starii produselor sau deteriorarea ambalajului original a acestora ce face imposibila vanzarea produsului ca nou, duce automat la aplicarea unei proceduri de returnare supusa unor taxe administrative de readucere a produselor la starea in care au fost livrate; taxele sunt cuprinse intre 0 si 50% din valoarea initiala a produsului. Cuantumul taxei administrative va fi comunicat catre client la receptionarea produselor deteriorate / modificate.
Renuntarea la cumparare se poate face completand formularul – formular retur produse
Produse fara drept de returnare
Urmatoarele categorii de produse nu se pot returna decat daca sunt sigilate / cutia nedeschisa / cutia nu prezinta urme in interior ca a fost deschisa :
Licente software;
Consumabile (acumulatori, cartuse imprimanta etc)
Imprimante/multifunctionale/aparate de fax care au cartusele / tonerele desigilate
Produse care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena ( produse de ingrijire / igiena personala, casti )
Produse confectionate dupa specificatiile prezentate de consumator sau personalizate in mod clar (extensii de garantii, servere non-standard)
Servicii (testare, asamblare, montare componenta sau orice alt serviciu listat in categoria Servicii prestat catre consumator)
Furnizarea de continut digital care nu este livrat pe suport material (aplicatii software inclusiv jocuri livrate printr-un link de download si cheie de activare)
Aceste limitari se aplica conform OUG 34/2014 art. 16. 
Retragerea din Contract
Exercitarea dreptului de retragere
Consumatorul informeaza Jola Engineering LLC cu privire la decizia de retragere din contract prin una din variantele: model formular sau o declaratie neechivoca facuta pe un mediu durabil (hartie, mail sau fax).
Consumatorul are la dispozitie 14 zile de la primirea produselor pentru a anunta retragerea din contract.
Obligatiile care revin Jola Engineering LLC. 
Rambursarea integrala a sumelor primite ca plata, inclusiv costurile livrarii (exceptand situatia in care consumatorul a ales in mod explicit un alt tip de livrare decat livrarea standard).
Rambursarea sumelor se va face folosind aceleasi modalitati de plata rezonabil aplicabile (in cazul platii numerar la livrare, rambursarea se va face prin transfer in cont bancar transmis neechivoc de consumator).
Indeplinirea obligatiei de rambursare se face face in termen de 2 zile lucratoare de la receptionarea produselor.
Obligatiile care revin consumatorului
Produsele sunt inmanate Jola Engineering LLC personal sau predate unei persoane autorizate ( curier desemnat ) fara intarziere nejustificata si in decurs de maxim 14 zile de la anuntarea deciziei de retragere din contract.
Consumatorul suporta costurile de returnare.
Renuntarea la Cumparare
Produsele achizitionate la distanta se pot returna conform O.U.G. 34/2014.
Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantul ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, in termen de 14 zile de la denuntarea contractului. 
Se recomanda utlizarea aceluiasi serviciu de transport utilizat pentru receptionarea produselor Jola Engineering LLC va inapoia contravaloarea comenzii in cel mai scurt timp posibil de la primirea produsului returnat.
Suma inapoiata cat si conditiile de returnare nu includ cheltuielile de transport daca livrarea s-a facut prin alte metode decat cea standard oferita de Jola Engineering, LLC
Definitia contractului de vanzare (art. 2, 5.): orice contract in temeiul caruia profesionistul transfera sau se angajeaza sa transfere proprietatea asupra unor produse catre consumator, iar consumatorul plateste sau se angajeaza sa plateasca pretul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atat produse, cat si servicii.
Incheierea contractului are loc in momentul emiterii facturii fiscale si nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmarii automate de primire a acesteia.
Art. 12 mentioneaza ca exercitarea dreptului de retragere pune capat obligatiilor partilor contractuale.
Produsul returnat trebuie sa fie in aceeasi stare in care a fost livrat ( in ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au insotit )
Nu se accepta pentru returnare produsele care prezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, socuri, urme de folosire excesiva si/sau interventii neautorizate etc.
Prevederile OUG 34/2014 se aplica doar consumatorului definit ca orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii asa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Consumatorul este responsabil doar in ce priveste diminuarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor.
In conformitate cu Directiva 2011/83/UE, punctul (47) din prezentare: pentru a stabili natura, caracteristicile si modul de functionare a bunurilor, consumatorul ar trebui sa le manuiasca si sa le inspecteze in acelasi mod in care i s-ar permite sa-o faca intr-un magazin; de exemplu, consumatorul ar trebui doar sa probeze un articol de imbracaminte, nu sa il poarte.
Unele produse sunt marcate cu un sigiliu aplicat de producator pe ambalaj. Acest sigiliu nu este prezent in mod obligatoriu, prezenta lui fiind specifica producatorului.
Prezenta sigiliului nu este obligatorie pentru a demonstra ca produsul este exact in forma si conditiile in care a fost eliberat de catre producator.
Deteriorarea sigiliului nu aduce nici o limitare dreptului de renuntare la contract.
Renuntarea la cumparare se poate face completand formularul – formular retur produse


Garantie Produse

Garantia pentru produsele se solutioneaza la sediul Jola Engineering LLC prezentat in pagina de contact de catre Jola Engineering LLC , prin repararea, inlocuirea sau stornarea produsului defect.  
Plata transportului pentru produsele trimise (tur-retur) in vederea solutionarii garantiei revine in responsabilitatea Jola Engineering LLC , expedierea se va face prin intermediul curierului rapid Fan Courier.
Solutionarea garantiei se face in maxim 15 zile calendaristice. 
Conditiile de garantie sunt in conformitate cu O.G. 21/1992 , O.G. 174/2008, Legea 449/2003 
La solicitarea garantiei este necesara prezentarea produsului defect cu elementele de identificare intacte (numar serial), impreuna cu accesoriile aferente si copiile de pe factura fiscala si certificatul de garantie.
In cazul in care produsele ajung neinsotite de aceste documente, produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului fara a i se solutiona garantia.
Nu fac obiectul garantiei produsele care prezinta defecte fizice precum: lovituri, crapaturi, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc., etichete sau sigilii de garantie deteriorate, indepartate sau modificate, produsele utilizate in conditii neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzatoare, supunerea la variatii mari de temperatura si presiune, socuri mecanice, manipulare incorecta, utilizarea produselor in conditii de umiditate, praf, noxe sau sub actiunea substantelor chimice, software parolat etc.), setari si instalari incorecte, surse defecte, prize fara impamantare, patrunderea de lichide, metale sau alte substante in interiorul echipamentelor, interventia mecanica sau plastica asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitelor componente in timpul functionarii echipamentelor, virusari, rescrieri gresite de BIOS sau BIOS parolat etc. precum si produsele la a caror instalare s-au folosit incorect programele de instalare sau au fost utilizate alte drivere ori programe decat cele originale. Instalarea sau punerea in functiune a produselor de catre persoane neautorizate duc la pierderea garantiei. 
Programele si informatiile salvate pe medii de stocare pot fi sterse in timpul operatiunilor de service. Recomandam realizarea de back-up periodic.
Garantia pentru produsele insotite de un certificat de garantie emis de producator/importator se solutioneaza in centrele mentionate si in conditiile specificate in acest document.
Pentru acordarea garantiei este necesar sa pastrati certificatul de garantie in original.
Conform H.G. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), consumatorii au obligatia sa nu elimine DEEE ca deseuri municipale nesortate si sa colecteze selectiv aceste DEEE. 
Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice fac obiectul unei colectari separate reprezinta o pubela cu roti barata cu doua linii in forma de X .
Termenul de garantie este din momentul livrarii produselor, conform datei mentionate in factura fiscala.
In cazul in care solicitarea de acordare a garantiei este nejustificata ( produs functional ), solicitantul va achita taxele de transport tur-retur pentru produse si eventuale costuri de diagnosticare ( stabilite de unitatea de service ).
Operatiunile de service efectuate in perioada de garantie vor fi mentionate pe documente separate. Aceste documente devin partea integranta din Certificatul de Garantie.
Perioada de garantie se prelungeste cu intervalul in care produsele s-au aflat in service.
Produsele iesite din perioada de garantie sau cele care nu se incadreaza in termenii si conditiile generale de acordare a garantiei nu intra sub incidenta celor 15 zile de solutionare, termenul fiind de minim 30 zile de la data intrarii in service.
Produsele neridicate de la unitatea de service in termen de 60 de zile de la finalizarea operatiunilor vor fi declarate abandonate si predate centrelor de colectare.


Stornare Produse

Produsele care nu pot fi reparate sau inlocuite cu alte produse cu performante similare vor fi stornate. Contul clientului va fi creditat (incarcat) cu valoarea facturii de storno. Comenzile care folosesc partial sau integral sume provenite din operatiuni de creditare vor fi livrate la sediu doar in baza prezentarii unui act de identitate valid (facturi persoana fizica) sau a unei imputerniciri (facturi persoana juridica).
Soldul creat in urma unui Credit Note va fi returnat intr-un cont bancar sau numerar doar la solicitarea expresa a clientului catre Jola Engineering LLC.


Privacy Policy

Ce sunt cookie ?
Fişierele cookie, adică „ prăjiturică ”, sunt fişiere text salvate de site pe calculator sau pe un alt dispozitiv conectat la internet, care permit acestui site de internet să recunoască browserul care vizitează site-ul sau să păstreze în acesta informaţii sau setări.
Cookies conţin, de obicei, denumirea paginii de internet de unde provin, durata păstrării lor în calculator sau în alt dispozitiv şi un număr unic.
Fişierele cookie permit recunoaşterea dispozitivului utilizatorului, asigură o navigare eficientă între pagini, memorează preferinţele utilizatorului şi cresc confortul general de utilizare a paginii.
Anumite fişiere cookie sunt necesare pentru utilizarea deplină a tuturor funcţiilor site-ului.
Cookies sunt folosite şi pentru cunoaşterea preferinţelor utilizatorului prin urmărirea istoricului paginilor de internet vizualizate de acesta.
Fişierele cookie ale unei sesiuni sunt şterse automat după închiderea browserului, însă există fişiere cookie permanente vstr rămân în calculatorul utilizatorului chiar şi după închiderea browserului ( printre altele pentru a reţine setările utilizatorului pentru momentul când acesta vizitează din nou site-ul internet ).
În ce scop folosim cookies ? 
Fişierele cookie sunt folosite pe site-ul nostru pentru a facilita navigarea prin pagini, pentru a colecta informaţii statistice despre vizitatori şi pentru a memora date despre preferinţele acestora privind navigarea pe acest site.
Folosim fişierele cookie şi pentru a îmbunătăţi utilizarea site-ului şi pentru a ieşi astfel în întâmpinarea cerinţelor utilizatorilor.
O altă modalitate posibilă de folosire a fişierelor cookie este reclama pe internet la oferta Jola Engineering LLC, bazată pe remarketing, realizată cu ajutorul instrumentelor unor terţe firme ( precum Google Adwords, Google Analytics, DoubleClick, AdRoll, Seznam ).
Reclamele Jola Engineering LLC pe internet sunt afişate de furnizori externi.
Jola Engineering LLC şi furnizorii externi ( precum Google, DoubleClik, AdRoll, Seznam ) utilizează fişiere cookie, pe baza cărora sunt afişate reclamele, ţinând seama de vizitele anterioare pe pagina Jola Engineering, LLC ale beneficiarului reclamelor.
Informaţii suplimentare despre fişierele cookie folosite pe paginile de internet Jola Engineering LLC
Fişierele cookie folosite pe pagina Jola Engineering, LLC :
Fişiere cookie necesare
Aceste fişiere cookie permit navigarea pe pagina de internet şi utilizarea completă a funcţiilor acesteia, cum ar fi obţinerea accesului la zonele sigure ale paginii.
Fără aceste fişiere cookie, anumite elemente ale paginii noastre de internet nu vor funcţiona, de exemplu funcţia de cumpărare.
Aceste fişiere cookie nu colectează informaţii despre paginile de internet vizualizate, nici altele care ar putea fi utilizate în scopuri de marketing.
Fişiere cookie legate de eficienţă
Cu ajutorul acestor fişiere cookie colectăm informaţii despre modul de utilizare a site-ului nostru de internet, inclusiv date despre paginile vizitate de utilizatori şi despre eventualele erori.
Fişierele cookie din această categorie nu colectează nicio informaţie care ar putea dezvălui identitatea utilizatorului : ele sunt prelucrate ca date anonime şi servesc doar unor scopuri statistice – pentru eficientizarea funcţionării site-ului nostru, recunoaşterea intereselor vizitatorilor şi evaluarea eficienţei campaniilor publicitare.
Fişiere cookie legate de funcţionalitate
Aceste fişiere cookie cresc calitatea vizualizării resurselor site-ului nostru de internet, asigurând extinderea funcţionalităţii, de exemplu prin salvarea preferinţelor utilizatorului (de exemplu alegerea ţării, limbii).
Fişiere cookie ale firmelor terţe
In cadrul folosirii site-ului pot fi utilizate fişiere cookie ale unor firme terţe.
Acestea vor fi cookies provenite atât din mecanismele instalate pe serverele Jola Engineering LLC şi folosite de terţe firme, cât şi fişiere administrate prin mecanisme externe ale firmelor terţe.
Sunt fişiere care nu colectează nicio informaţie care ar putea dezvălui identitatea utilizatorului : ele sunt prelucrate ca date anonime şi servesc doar unor scopuri statistice – pentru eficientizarea funcţionării site-ului nostru, recunoaşterea intereselor vizitatorilor şi evaluarea eficienţei campaniilor publicitare.
Administrarea fişierelor cookie 
Utilizatorul poate controla în orice moment modul în care browserul său foloseşte fişierele cookie.
Funcţia „ Ajutor ” a browserului ar trebui să furnizeze informaţii despre modul în care se poate realiza acest lucru.
Informaţiile privind administrarea fişierelor cookie sunt disponibile în meniul de ajutor al fiecărui browser.
Acesta poate fi setat pentru a exclude utilizarea fişierelor cookie, pentru a le bloca sau pentru a trimite un avertisment înainte de salvarea unui fişier cookie în calculatorul utilizatorului.
Reţineţi că setările trebuie modificate separat în fiecare browser şi pe toate calculatoarele care sunt folosite.
Important : Dacă utilizatorul exclude toate fişierele cookie sau blochează funcţia de utilizare a fişierelor cookie pentru acest site, se poate întâmpla ca utilizarea acestuia să fie posibilă în continuare, însă anumite funcţii să nu mai funcţioneze corect sau să înceteze să mai funcţioneze.
De exemplu, dacă utilizatorul blochează sau refuză într-un alt mod posibilitatea acceptării de fişiere cookie, nu va mai putea utiliza acele funcţionalităţi ale site-ului care necesită logare.
Informaţii generale despre fişierele cookie şi despre modul de ştergere sau refuzare a utilizării fişierelor cookie se pot găsi şi pe pagina de internet www.aboutcookies.org.
Informaţii despre utilizarea fişierelor cookie în browserele telefoanelor mobile şi despre modul de refuzare sau ştergere a acestora trebuie căutate în instrucţiunile aparatului telefonic.
Modificări ale regulilor de folosire a fişierelor cookie 
Acest document poate fi actualizat periodic în legătură cu modificările de pe site-ul nostru sau în legătură cu reglementările privind fişierele cookie, de aceea vă invităm să îl verificaţi cu regularitate pentru a obţine informaţii la zi despre modul în care utilizăm fişierele cookie.
Dacă aveţi întrebări şi / sau observaţii privind regulile de folosire a fişierelor cookie de către Jola Engineering LLC, ne puteţi contacta la adresa : office@jolaengineering.ro


| © Copyright 2012–2017 Jola Engineering LLC |

 

 


Autentificare

Cos  

Niciun produs

0,00 lei Livrare
0,00 lei TVA
0,00 lei Total

Preturile contin TVA

Plasare comanda